BİZDEN HABERLER

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısını 12.02.2017 Pazar günü 10.00 da dernek merkezimiz “İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları Sitesi 4B Blok No: 409 Kat: 4 Daire: 4 Başakşehir / İstanbul” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı adreste 19.02.2017 tarihinde aynı saate yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısını 12.02.2017 Pazar günü 10.00 da dernek merkezimiz “İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları Sitesi 4B Blok No: 409 Kat: 4 Daire: 4 Başakşehir / İstanbul” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı adreste 19.02.2017 tarihinde aynı saate yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.       Açılış ve yoklama

2.       Divan Heyetinin Teşekkülü ve Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3.       Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası

4.       Dernek tüzüğünün kısmen değiştirilmesi

 Yönetim Kurulun Seçimi

6.       Dilek ve temenniler

7.       Kapanış