Projeler

Bir Düşünsen Projesi

 

Düşünce sistemimizin kendini yenileyememesi ya da yanlış düşünce tarzları benimsememizle birlikte günlük yaşamımızda donuk, özgün olmayan, kes kopyala yapıştır tarzı, fikir üretmekten mahrum iskelet bir yapı oluşmuş durumdadır.Düşünmeden geçen zaman içerisinde taklitçi, ezberci ve buna dayalı büyük kaygıların ve endişe verici korkuların ve acelecilik kültürünün yaşandığı bir topluma dönüşmüş durumdayız.Zaman öyle hızlı akıp gidiyor ki, günlerin, haftaların hatta yılların nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Bu hız, tefekkür ve düşünce hayatımızın yenilenememesine hatta bitmesine yol açmaktadır.

 

Düşünce ve tefekkürden yoksun bir beşer, ihtiyaç ve sorunların çözülmesini bir yana bırakın gerçek farkındalığın oluşmasına engel olmaktadır.Bu gün ya da gelecekteki en önemli sorunların başında olan ve özellikle yarınlarımız dediğimiz çocuklarımızın hayatını riske attığımız, düşüncesizlik ve muhakemeden yoksun kararsızlık hastalığına yakalanmış bir toplum bırakmaktayız.

 

Proje ile amacımız, geçmişten dersler çıkararak, çocuk ve gençlik alanında çalışan birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerimizi özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında alacağı kararları zor koşullar altında dahi doğru kararlar alabilmelerine yönelik faaliyetler yapmak. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında halihazırda yönetici olarak devam eden insanların düşünme kapasiteleri ve mevcut durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamaktır. Devamında mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, gezilerle desteklemek.Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapmak.

 

Ayrıca  kendi düşünsel durumlarını ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabalarını güçlendirerek geliştirmelerini sağlamak. Bunun sonucunda elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyamızın odak noktası tefekkür zincirini yeniden canlandırılmasına katkı vermek.

 

Proje programın verimli bir şekilde uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır. Proje ile bir çok fikir geliştirilmiş, toplumsal faydaya yönelik işbiirliği ortamı oluşturulmuştur. Liderler arasında arkadaşlıklar ve birliktelikler inşaa edilmiştir. En önemli kazanımlarından biride farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak farklı kültürlerle birlikte geleceğimize dair ufuk açıcı çalışmalar yapılmıştır. 

 

Sivil Toplum Kuruluşları , Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetici, Üniversiteler ve Özel Sektör Kuruluşlarında aktif yöneticilerine yönelik olarak kişilik yapılarının ortaya çıkarılması, eğitim, uygulama, similasyon, etkinlik, gezi, ziyaret ve kamp imkanlarıyla, interaktif paylaşımların yer aldığı bütüncül bir program olarak tasarlanmış.Yöneticilerimizde/liderlerimizde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesi noktasında katılımcıların kazanımlar elde etmeleri için çalışmalar yapılmıştır. 

 

Proje Ortakları : İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Vefa İlim ve Kültür Derneği, Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği, İstanbul Kültür Elçileri Derneği, Türk Kahramanları Araştırma ve Yaşatma Derneği ortaklarımız arasında bulunmaktadır.

 

Proje Paydaşları: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Düşünce Vakfı,Şehirli Derneği, 

 

Proje Fon Kuruluşu: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürülüğü

 

 

Proje 2018-2019 yılları arasında 1 yıl sürmüştür. 

 

 

Proje Faliyetleri: 

 

Proje Tanıtım ve Açılış Programı

Düşünme Çalıştayı 

Hedef Gruba İlan ve Seçim 

Eğitim Seminerleri 

Panel 

Gezi-Ziyaretler (Kurum Ziyaretleri)

Kamp 

Değerlendirme ve Kapanış Programı

 

 

Proje Kapsamında Bazı Eğitim ve Konuşma Başlıkları 

 

Duygusal ve Sosyal Zeka

Çoklu Zeka

Yapay Zeka/ Karar Alma Süreçleri

İş Zekası /Karar Alma Süreçleri

Yaratıcı Düşünme Becerileri

Pratik Düşünme Becerileri

Dil Pozitifleme ve Temel Yaşam Becerileri

Karar Alma Yöntemleri,

Yönetim Pratikleri

Farklı Düşünme Becerileri ve Farklılıklarla Yaşam

Muhakeme-Tefekkür

Danışma Kültürü

 

 

 

Ayrıca paylaşıma ve işbirliğine açık olan derneğimizle iletişime geçerek ilgili proje hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşbirliği çıkarlardan daha değerlidir. Lütfen info@sosyalakil.org.tr eposta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Proje web sitesi: www.birdusunsen.com