Projeler

Esenlerin Yetenekleri

Sabancı Vakfına başvuru yaptığımız "Esenlerin Yetenekleri" Projesi kabul alamamıştır. Projenin genel amacı, TÜİK(2019) verilerine göre nüfus bazında İstanbul'un 15. ilçesi olarak dezavantajlı konumda yer alan Esenler'de ilkokulda eğitime devam eden, keşfedilmemiş özel yetenekleri ve gereksinimlerini destekleyecek uygun eğitim ortamı yoksunluğunu yaşayan, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'ne gidemeyen ve bu nedenlerden dolayı hak kaybı yaşayan özel yetenekli çocukların kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla öğrencinin bütün bileşenlerine yönelik eğitim ve alt yapı hizmetlerinin sağlanmasıdır.

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat liderliğe ilişkin kapasitede ilerde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireylerdir(MEB,2018).Özel yetenekli çocuklar, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel eğitime ihtiyacı olan birey olarak belirlenir.Tanı alan bu öğrencilerin ekosisteminde yer alan aileleri, öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri, arkadaşları ve toplumun geneli proje ile eğitimler alacaklar,bilinçlenecekler ve özellikle öğretmenler sınıf ortamında çocukları destekleyebilecekleri etkili çözümler geliştirebileceklerdir.

 
Proje kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, üniversitelerin ilgili alanlarında görev yapan akademisyenler tarafından bütün bileşenler için özel eğitim programları oluşturulacaktır.Bu programlar ışığında, alan uzmanları tarafından Esenler İlçesinde özel yetenekli öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine, rehber öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve toplumun diğer bileşenlerine(STK temsilcileri, kamu kurumu personelleri...) eğitimler verilecektir. Eğitim alan öğretmenler Destek Eğitim Odalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları doğrultusunda öğrencilere, yeteneklerini destekleyici eğitimler vereceklerdir.Ayrıca ailelerin, okulun ve toplumun yetkinlikleri de arttırlacaktır. Projemiz destek alamadığından yeniden güncellenmek üzere arşivimize alınmıştır.
 
 
 

Ayrıca paylaşıma ve işbirliğine açık olan derneğimizle iletişime geçerek ilgili proje hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşbirliği çıkarlardan daha değerlidir. Lütfen info@sosyalakil.org.tr eposta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.