Projeler

İngiltere Avrupa Kültür Mirası Projesi

 

İngiltere Londrada bulunan Proartadonco Derneği tarafından İngiltere Ulusal Ajansınca kabul edilen "Avrupa Ortak Kültür Mirası” İsimli projede ortak olarak kabul edilmiştir.
 
 
Avrupa'nın kültürel mirası, çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve organizasyonumuz için eğitim projeleri geliştirmek için çalışmaya devam etmek ve bunlara yurtiçi ve yurtdışında katılmak için yeni bir zorluk ve motivasyondur. Kuruluşumuzun ve ortaklarımızın eğitim uzmanlığı, gelecekteki avantajımız olarak kabul ettiğimiz know-how'ı geliştirmede etkili olacaktır. Bu projedeki faaliyetlerimizi Ortak Avrupa kültürel mirasına yoğunlaşmakta ve daha geniş Avrupa kültürel miras ve geleneklerinin bağlantılarını ve kaynaklarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu özel ilgi alanını, çok kültürlü ve çok disiplinli çalışmalarımızın doğası gereği olarak belirledik ve öğrencilerimiz ve çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve toplumumuz Avrupa kökenli insanlardan oluşmaktadır. Genel olarak, halk geleneğimize ve folklorumuza entegre olan ortak kültürel unsurlar hakkında daha az bilgi sahibiyiz. Ortak Avrupa kültürel mirasına dayanan kursa katılmak, organizasyonumuzun ve katılımcılarımızın, özellikle evde projeler sunmak için işe yenilikçi bir yaklaşıma yönelik yeni deneyimler de dahil olmak üzere daha iyi bir profesyonel pozisyon ve yetkinlik kazanmaları için bir fırsattır. Yunanistan ve Türkiye'deki yapılandırılmış kurslar ve eğitimlerle incelemeyi ve öğrenmeyi planladığımız ortak kültür  mirasının kaynakları, kurumumuzun uzun vadeli Avrupa’yı iyileştirme ve geliştirme konusundaki ihtiyaçlarını da karşılayacak olan gelecekteki faaliyetlerimizin önemli bir özelliğidir. Faaliyetlerimizde bu konuların öğretimi ile ilgili gelişim planlanmaktadır.
 
 
Hedeflerimizden biri, bu deneyimi İngiltere ve yurtdışındaki çokuluslu ve çok kültürlü kitlelere kültürel konuların öğretilmesinde yeni ve yenilikçi eğitim yöntemleri geliştirmek ve daha fazla öğrenciyi eğitilmek ve daha geniş kapsamlı fırsatları keşfetmek için kullanmaktır.
Proje kapsamında 5 eğitim kursu planlamaktadır:
1. Santorini adasındaki erken tarih öncesi Avrupa medeniyetini öğrenmek (Atlantis'i kaybetmek); seramik geleneği ve uygulaması
2. Yaşam için Sanat - müzik aletleri, ağaç oymacılığı ve sanat hakkında bilgi - fresklerde ve modern resimlerde tarihsel olarak sunulur
3. Yüzyıllardan günümüze kalan bir miras maddesi olarak Yemek Kültürü
4. Kültürlerarası eğitim ve İnanç - insanlar ve toplumları - kiliseler, camiler, dini gelenekler
5. Günümüze kadar çağlar boyunca gözlenen Geleneksel Sanat ve Mimari
 
 
Beklenen sonuçlar
• Uygulamalı atölye çalışmalarına katılın (seramik, ahşap oymacılığı, müzik aletleri)
• Yemek Kültürü ve Akdeniz Diyetini Öğrenme
• Kültürler arası farkındalığımızı geliştirmek için inanç, mimari, sanat ve günlük yaşamın diğer yönlerini inceleyerek yerel halkla tanışma
• Yabancı ülkelerde temel ihtiyaç olarak temel Yunanca ve Türkçe dilleri ile tanışmak
• Doğal güzelliği ve kültürel öneme sahip yerleri ziyaret etme, örn. bahçeler, parklar
• Yunan ve Türk tarihi ve modern toplumlarda yaşama hakkında gerçekleri öğrenmek
. Santorini ve İstanbul tarihinin, yerel ürünlerin ve geleneklerin tanıtımı
Avrupa projelerindeki çalışmalarımızı ve güvenimizi destekleyecektir. İhtiyaçlarımızı karşılayacağız, personel ve öğrenciler ilgilendikleri konularda birinci sınıf eğitim ve aktiviteler alacaklardır. Hedef bölge İngiltere mirasının sunumunda benzer faaliyetler içermektir.
 
 
Proje Fon Kuruluşu: İngiltere Ulusal Ajansı
 
Proje Süresi: 24 Ay 
 
 
Proje Ortakları : Sosyal Akıl Derneği (Türkiye) ve Helen Kültür Merkezi (Yunanistan)
 
 
Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için proje sahibi kuruluşun sayfasını ziyaret edebilirsiniz. http://www.proartandco.co.uk/
 
 
 

Ayrıca paylaşıma ve işbirliğine açık olan derneğimizle iletişime geçerek ilgili proje hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşbirliği çıkarlardan daha değerlidir. Lütfen info@sosyalakil.org.tr eposta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.