Projeler

Kariyer Kampüsü

Amacı;

İstanbul da atmış  üniversite vardır.Bu üniversitelerin içerisinde bir çok kulüp vardır. Üniversite kulüplerinin bazıları yeni kurulmuş bazıları ise kökleşmiş kulüplerdir .Üniversitedeki gençlere birinci elden ilk ulaşan sivil toplum kuruluşları bu kulüplerdir. Kariyer kampüsü projesi kapsamında 60 üniversiteden her üniversiten en aktif kulübüne ve en pasif 2 kulübüne ulaşılacak ve 180 kulüp önce ilgi alanlarına göre 4 farklı kategoriye ayrılacaktır. Kulüplerin başkan ve başkan yardımcılarına  ilgilendikleri alan üzerine konferanslar verilecektir. Kulüpler için finansman nasıl bulunur , kulüpler nasıl idare edilir gibi konular üzerine tecrübeli isimlerle çalışmalar yapılacaktır

 
Özeti;
 
Türkiye Cumhuriyeti sivil toplum kuruluşları aşısından son derece zengin bir yapıya sahiptir. Türkiye’de faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmı gönüllülük üzerine çalışmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları arasında çok büyük yapıya sahip olan STK 'lar olsada üniversite gençliğinde örgütlenme potansiyelleri son derece düşüktür. Üniversitelerdeki en etkin stk'lar yine gençler tarafından idame edilen kulüplerdir. 
 
Üniversite kulüpleri en fazla gence  ulaşan  stklardır.Bu kulüplerde görev alan gençlerin ve yöneticilerin en büyük sorunları kulüplerinin nasıl idama edileceğini bilmemesi , kulübün amacına uygun yapacak etkinlikleri ayırt edememesi  ve kulübe nereden finansman bulacağını bilmemesidir.
 
Kariyer kampüsü projesi kapsamında İstanbul’daki 180 kulübü ;kültür-sanat ,sağlık-spor ,tasarım-teknoloji ,gönüllülük gibi 4 farklı kategoriye ayrılacaktır. Ayrılan kategoriler içerisinde 180 kulüpten 540 gence kendi alanlarında kişisel gelişim seminerleri , gönüllü çalışma etkinlikleri , kulübe  finansman bulma ,  kulüp yönetme , kapasite genişletme gibi birçok konuda bilgi ve seminerler verilecektir
 
Proje sonunda büyük bir network oluşturulmuş olacaktır. Kulüplerin yaptıkları etkinlikler diğer üniversitelerde duyurulacaktır. Proje kapsamında eğitim alan yöneticiler kapasitelerini artıracak ce kulüpleri daha iyi idama edip daha fazla etkinlik yapacaklardır. Bu sayede üniversiteli gencin üye olduğu ilk STK olan kulüpler geliştirilecek ve daha sağlıklı işler yapılacaktır. 
 

Faaliyetleri;

 

1)60 Üniversiten 3 kulüp belirlenecek ve kulüplerden 3 yöneticiden 540 üniversiteli seçilecektir.

2)Belirlenen kulüpler çalışma alanlarına göre 4 kategoriye ayrılacaktır.

 

KÜLTÜR VE SANAT ATÖLYESİ

Kültür ve sanat alanında çalışan kulüp yöneticileri için verilecek eğitimler ;

1.1 Diksiyon eğitimi 

Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır.

Ses / Nefes / Boğumlama (Artikülasyon)

Nefesin doğru ve gerekli biçimde kullanılabilmesi, ses sınırının genişletilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla aktarılabilmesi konularında yapılan çalışmaları içerir.

Sesletim (Fonetik)

Sesletim ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan sesletim (fonetik) kurallarının öğretimi ve uygulamalarla zenginleştirilmesidir.

Konuşma Sanatı (Diksiyon)

Duygu ve düşüncelerin doğru ve etkileyici bir biçimde akatrılmasının sağlanması için tonlama, vurgulama konularında metne bağlı ya da doğaçlama (metinsiz) çalışmaları içerir.

İletişim (Diyalog)

Yaşamın içinde ilgi kişilerle ya da topluluklarla kurulması gereken iletişimin güçlendirilmesi ve etkili olabilmesi için yapılan çalışmalardan oluşur.

Kamera İle Çalışma

Katılımcıların kendi seçtikleri bir konuda kamera karşısında yapacakları konuşmaları, katılımcıların ve eğitmenlerin eleştirileridir.

 

1.2 Girişimcilik eğitimi

Bu programda kursiyerlere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim verilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için gerekli bütün konular işlenmektedir

1.3 PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Proje döngüsü eğitimi verilecektir.proje destek programları anlatılacaktır.

 

1.4 Hafıza teknikleri ve hızlı okuma eğitmi

hafıza teknikleri ile metin kodlamaları yapılacaktır.göz egsezleri ile dakikada okunan kelime sayısı artırılacaktır.

 

TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ

teknoloji tasarım atölyesi alanında çalışan kulup yöneticileri için verilecek eğitimler ;

2.1web tasarımı programı

Programda, web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme ilgi ve becerisinin eğitimleri verilmektedir.HTML ile Basit Web İşlemleri, HTML ile Gelişmiş Web İşlemleri, Stil Şablonu (CSS), Web Tasarım Editörüne Giriş, Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar, Web Tasarım Editörü ile Veri Tabanı İşlemleri.

2.2internet programcılığı

Kursiyerlere; internet programcılığı için gerekli programları kurarak, programlama ve veri tabanı yönetimi yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Programlamaya giriş, veri tabanına giriş, PHP ve MYSQL kurulumu, Apache sunucusunun kurulumu, değişkenler, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, döngüler, fonksiyon tanımlama ve çağırma, zaman fonksiyonları, diziler, formlar, nesneler, INPUT tipleri, MYSQL veri tabanı yönetimi ve PHP ile MYSQL veri tabanına erişme.

2.3 3D MAX

Üç boyutlu modelleme, canlandırma ve kaplama yazılımı olan 3D Max, etkileşimli ve gerçek zamanlı çalışma ortamına sahip kapsamlı yazılımlardan biridir. Branşın eğitiminde kursiyerlere, bu programı başarı ile kullanabilme becerisi kazandırılmaktadır. 3dmax ile 2B ve 3B Modelleme, tüm aksesuar ve detayları ile salon, mutfak, banyo ve bebek odası modellerinin üretimi, mimari araç setinin kullanımı, geri dönüşümlü model üretimi, parametrik modellemenin yararları, yumuşatma araçlarının detaylı kullanımı, ileri seviye araçların kullanımı, kumaş ve fiziksel simülasyon, ölçü ve oranların kullanımı, sahne düzeni ve katmanların kullanımı.

2.4 FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapabilme, farklı mesafelerden fotoğraf çekebilme ve bilgisayarda grafik düzenlemeler yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.  Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon, farklı mesafelerdeki konuların çekimi, temel resim işleme, fotoğrafta özel alan çalışmaları, bilgisayarda grafik düzenleme, fotoğraf optimizasyonu ve arşivleme.

SAĞLIK VE SPOR ATÖLYESİ

Bu atölye içerisinde sağlık ve spor alanında çalışan kulüplere alanlarında uzman sporcular ve eğitmenler tarafından seminerler verilecektir.

 

GÖNÜLLÜLÜK ATÖLYESİ

Gönüllülük üzerine çalışan kulüplere büyük vakıfların ve derneklerin Başkanları tarafından seminerler verilecektir. Bu gençlerle beraber toplumsal gönüllülük kampanyaları yapılacaktı.

 

 

Ayrıca paylaşıma ve işbirliğine açık olan derneğimizle iletişime geçerek ilgili proje hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşbirliği çıkarlardan daha değerlidir. Lütfen info@sosyalakil.org.tr eposta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.