Projeler

Yenil(me)!Yenilen(me)!

 

Amacı; Yaşadığımız yüzyılda bireylerin, bilhassa genç yaş gurubundaki insanların yaşamını olumsuz yönde derinden etkileyen başlıca sorunlarından biri uyuşturucu bağımlılığıdır. Yapılmış olan TUİK ve sosyal araştırma verileri göz önünde bulundurulduğunda; aile koşulları, gelecek kaygısı, eğitim sürecinde alınan kötü notlar, sosyoekonomik durum, maddi veya manevi şiddet gençlerimizi bağımlılığa, bunun sonucunda da suça yönlendirmektedir. Derneğimizin, bu karanlık yaşama günbegün hızla sürüklenen gençlerimize yönelik planladığı programın amacı; yaşadıkları sosyal çevre koşulları Yaşadığımız yüzyılda bireylerin, bilhassa genç yaş gurubundaki insanların yaşamını olumsuz yönde derinden etkileyen başlıca sorunlarından biri uyuşturucu bağımlılığıdır. Yapılmış olan TUİK ve sosyal araştırma verileri göz önünde bulundurulduğunda; aile koşulları, gelecek kaygısı, eğitim sürecinde alınan kötü notlar, sosyoekonomik durum, maddi veya manevi şiddet gençlerimizi bağımlılığa, bunun sonucunda da suça yönlendirmektedir. Derneğimizin, bu karanlık yaşama günbegün hızla sürüklenen gençlerimize yönelik planladığı programın amacı; yaşadıkları sosyal çevre koşulları gözetilerek seçilmiş 30 genci, planlanan program dahilinde, hem fiziksel hem zihinsel boyutta topluma faydalı bireyler haline getirmektir.

 
Özet; Gelecek yıllarda da yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek olan projemiz, il sınırlarımız içinde uyuşturucu bağımlılığına sürüklenme riski bulunan 30 gencihafta boyunca uygulanacak; sosyal eğitim, etkinlik ve sorumluluk programı vasıtasıyla sosyal yaşama adapte edip, gelecek yaşamlarında en az bir faaliyet kolunda eğitilmiş, hedefleri ve fikirleri olan, ülkesine bağlı bireyler kazandıracaktır.
 
Projeye dâhil edilen 30 gencin, okulda bulunacakları süreler göz önünde tutularak; temel eğitim, kültür ve sosyal aktivitelerimiz hafta içi ve hafta sonu sistemli bir şekilde planlanan spor, hayvan rehabilitesi ve bakımı. halk ekmek fabrikalarında ve botanik bahçelerinde çalışanlara fiziki destek, kütüphanelerde gönüllü çalışma, haftada iki kez sosyal ve kültürel geziler, atölyelerde yetenek ve isteklerine uygun sanatsal faaliyetler alanlarında faaliyetler planlanmıştır.

  1. Temel Eğitim ve Kültür Kartı;


Diksiyon eğitimi:Toplumu bir arada tutan yegâne unsur, o toplumu oluşturan bireylerin arasındaki bağlardır. Bu bağların oluşması doğru iletişimle sağlanır. İletişim sözlü, yazılı ve sözsüz olarak kendi içerisinde üç alt kategoriye ayrılır. Sağlıklı iletişim yalnızca; doğru yerde, doğru zamanda, doğru kelimelerle -ve en az bu üç öğe kadar önemli olan- doğru bir diksiyonla kurulabilir. Katılımcı gençlerimiz HEM’lerde konunun uzmanları tarafından eğitime tabii tutulacaktırlar.


Temel Yetenek Eğitimi: bu eğitim kapsamında katılımcılara gönüllü öğretmenlerimiz tarafından; Türkçe, matematik, fizik gibi günlük hayatta, pratikte kullanabileceği temel bilgilerle donatılacaklardır.


Temel Kültür Eğitimi: Bu eğitim kapsamında programa katılan gençlere öğretmenlerimiz tarafından; sosyal bilgiler, iletişim, düşünme eğitimi,  temel görgü ve ahlak kuralları, manevi değerler eğitimi ile ülkemizin stratejik durumu ve dünya üzerindeki medeniyet, tarih ve kültürün tarihi gelişimi konularında farkındalık oluşturarak milli ve manevi şuurun arttırılması konusunda eğitimler verilecektir.


  1. Aktiviteler 


Projemiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını eşgüdümlü bir şekilde, kendi iç işleyişlerini de aksatmadan yapılacaktır. Projemizin ikinci ayağını oluşturan aktiviteler bağlamında işbirliği yapılacak kamu kurumlarının faaliyet alanları;


Hayvan Barınakları:ilçe ve çevresinden projemize dâhil ettiğimiz madde bağımlısı olma potansiyeli yüksek gençlerimize verdiğimiz temel kültür ve yetenek eğitimlerinin yanı sıra, küçük guruplar şeklinde haftanın belli bir günü hayvan barınaklarında kurum çalışanlarına yardımcı olmalarını sağlayarak, bakıma muhtaç hayvanlarla iletişim kurup, birilerine faydalı olma hissiyatını edinmelerisağlanacaktır.

 

Botanik Bahçeleri Aktivitesi: Programımız sürecindeki gençler, hayvan barınaklarında kazanacakları doğa sevgisinin bir örneğini, belediyeler bünyesinde açılmış botanik bahçelerinde de kazanmaları sağlanacaktırlar.


Kütüphaneler:Kütüphane hizmetleri için uygun görülen gençleri, kamu kütüphanelerinin iç işleyişlerini de göz önünde bulundurarak, kitaplarla iç içe bir ortama entegre ederek uyuşturucu madde trafiğinden uzak kalmaları sağlanacaktır.


Halk Ekmek Fabrikaları:Hem zanaat edindirmek hem de insanların tükettiği bir besini üretme sürecine katıldıklarından kendilerine olan inancın ve başkalarına yararlı olma duygusunun verilmesi maksadıyla gençlerimiz sokaktaki bağımlılık yapıcı madde evreninden uzak kalmasına katkı sağlayacaktır.


Spor:Proje kapsamındaki 30 gencin fiziksel açıdan sağlıklı birey olabilmeleri, sağlıklı düşünmelerine ve sağlıklı yaşanmalarına alışkanlık kazandıracağından hem boş vakitlerini değerlendirmede hem de sağlıklı bir sosyal çevrede yaşama fırsatı sağlayacağından haftanın belirli günleri için temin edilecek spor salonlarında, programa katılan gençlerbağımlılık riskindenuzak tutulacak böyleliklesosyal yaşama entegre olmaları sağlanacaktır.


Atölye Faaliyetleri:Projemizde Fiziksel gelişimin yanı sıra ruhsal gelişimini de kapsayan projemiz sürecinde hedef gurubumuzdaki gençleri ilgi ve merakları doğrultusunda, konunun uzmanları tarafından, haftanın belirlenen günlerinde HEM tarafından eğitime tabii tutulacaklardır. Böylece düşünce, el ve vücut koordinasyonu sağlanmakla gençlerin gelişim süreçlerine katkıda sağlayacaktır.


Kültürel Geziler: Faaliyetlerimizde hafta sonları veya seçilen belirli günlerde, programa katılan gençlerin, tarihimizi ve kültürel mirasımızı keşfetmeleri amacıyla şehir ve yurtiçi gezileri düzenlenecektir bu gezilerle tarihin yaşanmış beldelerinde, kendilerinin de önceki nesille olan bağları ve ayrılık noktalarını fark etmeleriyle milli, dini, tarihi, kültürel, şuurun oluşmasına katkı sağlayacaktır.


Projenin yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili faaliyetler planlanmış ancak ön başvuruda sadece uygulanacak faaliyetler yazılmıştır.

 

 


 

Ayrıca paylaşıma ve işbirliğine açık olan derneğimizle iletişime geçerek ilgili proje hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşbirliği çıkarlardan daha değerlidir. Lütfen info@sosyalakil.org.tr eposta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.