Projects

Yeni Nesil Eğitmenlik İçin Profesyonel Destek Programı

Yeni Nesil Eğitmenlik İçin Profesyonel Destek Programı

 

Sosyal Akıl Derneği, Boğaziçi Enstitüsü iş birliğiyle eğitmenlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün bir parçası olması ve bu dijital becerileri eğitimlerine entegre ederek “nitelikli eğitimi tabana yayma” mottosuyla bu programı uygulamaktadır.

 

Yeni Nesil Eğitmenlik için Profesyonel Destek Programı’nın 1. Dönem Başvuruları Başladı!

 

Bu programla seçilecek 1000 eğitimciye çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmasını destekleyecek ücretsiz dijital eğitimler sunacağız. Verilen bu eğitimleri izleyen 1000 katılımcı, başvurusunu yaptığı eğitimin sunumunu belirleyeceğimiz formata uygun bir şekilde hazırlayarak bize ulaştıracak. Başvuru formundaki bilgilerle birlikte ön elemeyi geçen 50 kişi arasından seçim yapılacak. 

 

Projenin ikinci aşamasında belirlenen 50 eğitmene göndereceğimiz video kayıt linkine kısa bir video çekim yapması istenecek. Ayrıca bu 50 eğitmenin her birinden bu eğitimi Zoom ile kendi kitlesine vermesi istenerek küçük bir kesit video göndermeleri talep edilecek. Bu videoların bize ulaşmasıyla birlikte seçimler yapılarak ilk 3 eğitmen belirlenecek. İlk 50 içinde yer alan her eğitmene ayrıca Boğaziçi Enstitüsü eğitimlerinde kullanılmak istediği eğitimde kullanmak üzere 1500 TL’lik kupon hediye edilecek.

 

Son aşamada belirlenen 3 eğitmenin Boğaziçi Enstitüsü stüdyolarında 1 günlük çekimleri ve tüm prodüksiyon hizmetleri yapılarak eğitim içerikleri kendilerine teslim edilecek. Eğitmenler istedikleri sistem üzerinden hazırladıkları içeriklerin satışını yapabilecek.

 

Projenin Amacı:

Eğitmenlerin dijitalleşmesi ve dijital yetkinliklerinin arttırılması ve bunun toplum için kullanılması, bu projenin amaçlarını oluşturmaktadır. Elemeler sonrasında ilk 50 eğitmen arasında yer alan bu kişilerin 2000 katılımcıya bu içerikleri aktarmasını sağlamak, eğitmenlerin dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmesine aracı olmak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve toplumsal gelişimine destek olmak gibi çeşitli hedefler projenin temelini oluşturmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

Yeni Nesil Eğitmenler için Profesyonel Destek Programı; belli bir konuda bilgi ve deneyim sahibi olan, eğitim içeriği hazırlama ve bu eğitimin verilmesi hususunda yeterli düzeyde yetkinliği olan herkese açıktır.

 

Başvuru için adayların temel düzeyde teknoloji (bilgisayar, tablet, kamera) kullanabilmesi yeterlidir.

 

 

NOT: Kontenjanımız 1000 kişiyle sınırlıdır. İlk başvuru esasına göre belirlenecektir.

 

 

Projenin Aşamaları:

 

Yeni Nesil Eğitmenler için Profesyonel Destek Programı’nın;

 

  Birinci fazı Mart-Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. I. fazda ön eleme sonucunda 1000 eğitmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için Beden Dili, Hitabet, Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri, Eğitici Eğitimi, Canva Eğitimi ve Uzaktan Çalışma eğitimlerini ücretsiz olarak alma imkanı sunacağız. Bu süre içerisinde eğitimlerini bitiren eğitmenlerle içerik hazırlama süreci başlayacak. Sunumlarını gönderen eğitimcilerle ikinci faza geçilecektir.

 

  İkinci fazda bize gönderdiğiniz sunum içeriklerini, göndereceğimiz video kayıt linkine 5 dakikalık sunum yapmanızı isteyeceğiz. Ayrıca hazırladığınız sunumla kendi kitlenizden bir gruba eğitim vermenizi, bu eğitimi kaydetmenizi ve eğitimden bir bölümü de bize göndermenizi istiyoruz. Bu aşamadaki kayıtların izlenmesi sonunda 50 kişilik grubun seçimi yapılacaktır. 

 

  Üçüncü fazda 50 kişi arasında seçilen 3 eğitmene 1 günlük video eğitimleri içerikleri kendilerine ait olacak şekilde tüm çekim ve düzenleme, prodüksiyon hizmetleri çekimi yapılacak ve ilgili içerikler eğitmene teslim edilecektir.

 

 

Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2022

Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

 

  • Boğaziçi Enstitüsü tarafından 1000 kişiye verilecek senkron ve asenkron dersleri birinci aşamada tamamlamanız gerekmektedir. Bu eğitimleri bitirmeyen/bitiremeyen eğitmenler, ilk 3’e kalsa bile elenecektir. 

  • Sadece en iyileri seçmenin ötesinde amacımız toplumsal gelişime de katkı sağlamaktır. 

  • Ücretsiz verilen eğitimlerde sertifika istenirse kargo ücreti ve sertifika ücreti eğitmene aittir.

  • İlk 3 içerisinde yer alan eğitimenlerin İstanbuldaki dtüdyomuzda ki çekimleri için ulaşım ve konaklama eğitmene aittir. Tüm çekim işleri Boğaziçi Enstitüsü tarafından karşılanacaktır.

 

 

online eğitim
uzaktan eğitim