Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

Derneğimizin amacı;

Çocuk, genç ve dezavantajlı bireylerin etkin ve ön planda olduğu aile temelli, toplumsal dayanışma, güven, sorumluluk, istikrar ile toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara etkili, verimli, kalıcı, uzun dönemli ve çok katılımlı çözümler üretmektir. Bunu yaparken önemli değerlerin oluşturulmasında rol oynayan, gönüllülük,savunuculuk, girişimcilik, sosyal girişimcilik, inovasyon ve sosyal inovasyon odaklı yaklaşımlarla kültürel, sosyal, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve düşünce merkezli çalışmalar yapmaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerde özellikle sivil toplum ve kamu kurumlarını destekleyici mekanizmalar kurarak ulusal ve uluslararası toplumsal fayda üretmeyi amaçlamaktayız. " Sosyal Akıl Derneği’nin tüzüğünü okumak için tıklayınız.

 

Bizimle info@sosyalakil.org.tr eposta adresinden iletişime geçebilirsiniz.