Hakkımızda

Hakkımızda

 

Sosyal Akıl Derneği ;

 

Değişmeyen tek gerçeğin "Hakikat" olduğu inancımızla; toplumsal ihtiyaç ve sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek. Açık fikirliliği önceleyen, karşısındakini öteki olmaktan çıkaran (din,dil,ırk,renk vb.) ve herkesi olduğu gibi kabullenen geçmişimizi topluma hatırlatmak. Toplumun bireylerinin birbirlerini rakip değil, dost olarak görmeleri için farkındalık çalışmalarıyla toplumun yeniden inşaası için çalışmak. Toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhu ile bezenmiş, sevgi ve saygı gibi önemli değerlerin kök salmasına katkı sağlayan, özü sözü bir, kısaca insani değerleri yaşantısında benimseyen kadim toplumumuzu amaçlarımızla canlandırmak.

 

Varoluşumuzun bilinciyle, özellikle çocuk ve gençlere yönelik toplumsal ihtiyaç ve sorunlara etkili, verimli, uzun dönemli, kalıcı, çok katılımlı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek. Amaçlarımızı gerçekleşmesini sağlarken, önemli değerlerin oluşturulmasında rol oynayan, gönüllülük,savunuculuk, girişimcilik, sosyal girişimcilik, inovasyon ve sosyal inovasyon odaklı yaklaşımlarla kültürel, sosyal, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki, gelecek öngörüleriyle düşünce merkezli çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalar etrafında sivil toplum,kamu kurumları ve özel sektörü birleştirici işbirlikçi yaklaşımlarla destekleyici mekanizmalar kurarak ulusal ve uluslararası toplumsal fayda üretmeyi ilke edineceğiz.

 

 

Amacımız, varoluş felsefemiz, ilkelerimiz, değerlerimiz ve kadim değerlerlerimiz çerçevesinde; İnovasyon, Sosyal İnovasyon (sosyal yenilik), Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Savunuculuk, Gönüllülük, Düşünce Merkezli ve Gelecek Öngörüleri (tasarımları) konularında; çocuk ve gençlik alanı başta olmak üzere toplumu kucaklayıcı;

 

  • İlgi alanlarını tanımlama,
  • Bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun oluşturulması,
  • Bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapma,
  • Yayın, seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenleme,
  • Projeler geliştirme, uygulama,yürütme ve danışmanlık yapmak.

 

 

SLOGANIMIZ

 

Potansiyelini Fark Et

Ad

 

 

LOGOMUZUN ANLAMI

 
Sosyal Akıl: Ortak Akıl, Toplumsal Akıl, Başkasının Aklını Kullanmaktır.
 
Renkler: Farklı düşüncelere ve görüşlere açığız.Görüş ve düşünce çeşitliğimiz zenginliğimizdir.
 
Network-Bağlantı: Bizi ilişkiler bağlıyor ve geliştiriyor. Biz ilişkilerimizin ve yeteneklerimizin bir bütünüyüz.
 

BİZ KİMİZ

 

Bizler,
 

Renkleri, cinsiyetleri, boyları ya da kiloları farklı ama aynı heyecana sahip yürekleriz, göz renkleri farklı ama aynı tarafa bakabilen, hep geleceği  hedefleyenleriz.

Bizler, sahada farklı takımları tutan tutkulu birer taraftar, ancak rekabeti ve yarışı maç sonunda beraberce kutlayanlarız. 


Her birimiz, kemikleşmiş siyasi bir görüşe sahip, inandığını açıkça ifade eden ama inanç farklılıklarını asla küçük görmeyen ve ayrıştırmayanlarız, kimseyi ötekileştirmeden, birbirimizle kucaklaşanlarız.


Farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu anlayanlarız.


Bizler,


Yüzyıllardır sahip olduğu zengin kültür ve kadim geleneklerimizin izinde, bu mirası gelecek nesillere taşıyacak, farklı inanç ve kültürleri aynı vatan toprağında beraberce yaşayacaklarız.
 

Bizler, 


Kimseyi kendimiz gibi olmaya zorlamadan, farklı olanları aramıza alarak, değişik renklerle yapılan bir resim gibi, aynı çerçevede birleşen, parça  parça tamamlanıp bütünleşenleriz.


İnsan odaklı toplumsal fayda için bir araya gelerek, bu yolda gönüllü çalışan adanmışlarız. 


Hiçbir farklılığı, ayrılığı ve ötekileştirmeyi  faaliyet, çalışma ve birlikteliğimizin önüne koymadan yolculuğa devam edenleriz.


Hatta bu farklılıklarla büyüyerek, güçlenerek, sahip olduğumuz tutku ve heyecanımızı  her geçen gün daha da ileriye taşıyıp, aynı inanç ve  kararlılıkla çalışmalarımıza devam edenleriz.

 

 

MİSYON

 

Ulusal ve Uluslararası alanda çocuk ve gençlerin ön planda olduğu “toplumsal dayanışma, güven, sorumluluk, istikrar ile sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal ihtiyaç ve sorunlara etkili, kalıcı ve çok katılımlı çözüm bulma yöntemleri gibi önemli değerlerin yaratılmasında rol oynayan değer yaratıcı bir kurum olma, yeniliklere öncülük etme

 

 

VİZYON

 

Ulusal ve Uluslararası sorunlara, çocuk ve gençlerin ön planda olduğu etkili, verimli, kalıcı, yenilikçi ve uzun dönemli çözüm bulmada gelenekten geleceğe sürdürülebilir çözümler üreterek katkı vermede akla gelen ilk Sivil Toplum Kuruluşu olmak