Hakkımızda

Hakkımızda

 

Sosyal Akıl Derneği ;

 

Değişmeyen tek gerçeğin "Hakikat" olduğu inancımızla; toplumsal ihtiyaç ve sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek. Açık fikirliliği önceleyen, karşısındakini öteki olmaktan çıkaran (din,dil,ırk,renk vb.) ve herkesi olduğu gibi kabullenen geçmişimizi topluma hatırlatmak. Toplumun bireylerinin birbirlerini rakip değil, dost olarak görmeleri için farkındalık çalışmalarıyla toplumun yeniden inşaası için çalışmak. Toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhu ile bezenmiş, sevgi ve saygı gibi önemli değerlerin kök salmasına katkı sağlayan, özü sözü bir, kısaca insani değerleri yaşantısında benimseyen kadim toplumumuzu amaçlarımızla canlandırmak.

 

Varoluşumuzun bilinciyle, özellikle çocuk ve gençlere yönelik toplumsal ihtiyaç ve sorunlara etkili, verimli, uzun dönemli, kalıcı, çok katılımlı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek. Amaçlarımızı gerçekleşmesini sağlarken, önemli değerlerin oluşturulmasında rol oynayan, gönüllülük,savunuculuk, girişimcilik, sosyal girişimcilik, inovasyon ve sosyal inovasyon odaklı yaklaşımlarla kültürel, sosyal, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki, gelecek öngörüleriyle düşünce merkezli çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalar etrafında sivil toplum,kamu kurumları ve özel sektörü birleştirici işbirlikçi yaklaşımlarla destekleyici mekanizmalar kurarak ulusal ve uluslararası toplumsal fayda üretmeyi ilke edineceğiz.

 

Amacımız, varoluş felsefemiz, ilkelerimiz, değerlerimiz ve kadim değerlerlerimiz çerçevesinde; İnovasyon, Sosyal İnovasyon (sosyal yenilik), Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Savunuculuk, Gönüllülük, Düşünce Merkezli ve Gelecek Öngörüleri (tasarımları) konularında; çocuk ve gençlik alanı başta olmak üzere toplumu kucaklayıcı;

 

  • İlgi alanlarını tanımlama,
  • Bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun oluşturulması,
  • Bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapma,
  • Yayın, seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenleme,
  • Projeler geliştirme, uygulama,yürütme ve danışmanlık yapmak.

 

 

SLOGANIMIZ

"Potansiyelini Fark Et"