Projelerimiz

Avrupa Irkçılık ve İslamofobi Ekosistemi Projesi

Avrupa Irkçılık ve İslamofobi Ekosistemi Projesi

 

Hedef Kitle

Avrupa Birliği (AB) delegasyonları, göç ve mülteci kurumları, Avrupa Birliği Ülkeleri, Gurbetçiler,

Projenin Amacı

Avrupa’da yaşayan farklı ırklardan birçok insan ve Müslümanlar, etnik kimlikleri ve dini tercihleri özelinde bazı ayrımcılıklara maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılıklar iş, eğitim ve barınma alanlarında yoğunlaşmaktadır. Müslümanlara yönelik İslamofobik tutumlar da giderek yaygınlaşmaktadır.

Avrupa ülkelerindeki yerleşik toplumların bir kısmında yoğun olarak karşılaşılan ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlar, yabancı düşmanlığı ile açıklanabilmektedir. Özellikle Müslümanlara yönelik sergilenen ve düşmanlığa varan davranışlar, göçmenlere ve azınlıklara da yönelebilmektedir. Din temelli olaylar konusunda net veriler olmasa da Müslümanların maruz kaldığı tehditler, fiziksel saldırılar ve Müslümanlara ait kurumlara yönelik eylemler, İslamofobi’nin yer edinmesine ve yaygınlaşmasına  yol açmaktadır.

Bu çerçevede hayata geçirilen "Avrupa Irkçılık ve İslamofobi Ekosistemi” projesi, Avrupa’daki yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi konularına odaklanmıştır. Avrupa Birliği içerisindeki kurumlar, göç ve mülteci kurumlarının Avrupa’da ırkçılık ve İslamofobi konularında farkındalığının artmasına, tecrübe paylaşımlarına, iyi uygulama örneklerine,çözüm önerilerine  odaklanmaktadır.

Neler Yapıldı?

"Avrupa Irkçılık ve İslamofobi Ekosistemi” projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun "Sivil Düşün” programı desteği kapsamında Sosyal Akıl Derneği’nin tarafından hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında Avrupa’daki 5 farklı ülkede 26 kurum ziyaret edilmiştir. Kurumların tecrebleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, farkındalık çalışmaları, iyi uygulama örnekleri üzerine durulmuştur. Irkçılık ve islamofobi konusunda bir ağ oluşturma konusunda izlenim ve tecrübeler raporlaştırılmıştır.

Proje sonrası hazırlanan rapor, ilgili kuruluşlarla paylaşılmıştır. Ayrıca, Yaşama Dair Vakfı(YADA) Vakfı’nın teklifi üzerine, projedeki deneyimlerimiz göç ve mülteci konularında Fransa’nın Strazburg kentinde çalışmalar yapan bir vakfa aktarılmıştır.  

Sonuç

Avrupa’da yaşayan Müslümanların ve azınlıkların eğitimdeki başarı oranları ortalamanın altındadır. Bu gruplardaki işsizlik oranları da ortalamanın üzerindedir. Barınma koşulları da ortalamanın altındadır. Azınlıklar ve Müslümanlar genellikle düşük vasıflı işlerde, düşük ücretlerle istihdam edilmektedir. Özellikle bu kesimlerdeki genç nüfus, çeşitli ayrımcılıklara sosyal konularda da maruz kalmaktadır. Bu sebeple ümitsizlik ve sosyal dışlanma duyguları, bu kesimler arasında yaygınlaşmaktadır.

"Avrupa Irkçılık ve İslamofobi Ekosistemi” projesiyle özellikle  Avrupa’da toplumsal birlikteliğe tehdit oluşturan ırkçılık, İslamofobi, ayrımcılık ve sosyal marjinalleşme konularında AB nezdinde ki çalışmaların artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda avrupada bir çok ağ mevcut olmasına rağmen yeterli bir iş birliği zeminin olmadığı görülmüş ve müşahade edilmiştir. 

 

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!