Projelerimiz

Bir Düşünsen Projesi

Bir Düşünsen Projesi

 

Hedef Kitle

Karar alıcılar, yöneticiler, liderler, resmi kurumlar, STK’lar, gençlik liderleri, çocuklarla ilgili çalışanlar

Projenin Amacı

Düşünce ve tefekkürden yoksun bir beşer, ihtiyaçları ve sorunları çözmesi bir yana farkındalık oluşmasına da engel olmaktadır. Çocuklarımız için "düşüncesiz”, "muhakemeden yoksun” ve kararsız” bir toplum bırakmaktayız. Bu sebeple "yarınlarımız” dediğimiz çocuklarımızın toplumsal hayatını riske atmaktayız!

Bu çerçevede hayata geçirilen "Bir Düşünsen Projesi”nin odaklandığı ve gerçekleştirdiği amaçlar şunlardır;

 • Geçmişten dersler çıkararak, çocuklar ve gençler için çalışan kurum, kuruluş, organizasyon, yönetici ve liderlerin çalkantılı ve belirsiz koşullarda doğru kararlar alabilmelerine yönelik faaliyetler yapmak.
 • Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında halihazırda yönetici olarak görev yapan insanların düşünme kapasiteleri ve mevcut durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamak.
 • Bu kişilerin mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, geziler organize etmek.
 • Karar alıcıların geçmişten dersler çıkararak yeteneklerini fark edilmesini sağlamak; gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak vizyon kazanmalarına dönük programlar yapmak.
 • Kendi düşünsel durumlarını ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabalarını güçlendirerek geliştirmelerini sağlamak.
 • Elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyasının odak noktası olan "tefekkür” zincirinin yeniden canlandırılmasına katkı sunmak.

 

Proje Ortakları: İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı Mezunları Derneği, Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği, İstanbul Kültür Elçileri Derneği,

Proje Paydaşları: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Düşünce Vakfı, Şehirli Derneği.

Proje Fon Kuruluşu: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Neler Yapıldı?

Bir Düşünsen Projesi, 2018-2019 yılları arasında 1 yıl sürmüş; verimli bir şekilde uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır. Proje ile birçok fikir geliştirilmiş; toplumsal faydaya yönelik işbirliği ortamı oluşturulmuştur. Liderler arasında arkadaşlıklar ve birliktelikler inşa edilmiştir. Projenin sağladığı en önemli kazanımlarından biri de; farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak; farklı kültürlerle birlikte geleceğe dair ufuk açıcı çalışmalar yapmak olmuştur. Katılımcıların farklı fikir ve düşüncelerde olmalarına azami gayret sarf edilmiştir.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetici, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarında aktif yöneticilerine yönelik olarak; kişilik yapılarının ortaya çıkarılması, eğitim, çalıştay, uygulama, simülasyon, etkinlik, gezi, ziyaret ve kamp imkanlarıyla, interaktif paylaşımların yer aldığı bütüncül programlar tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. .

Proje Faaliyet ve Aktivitelerinden Bazı Başlıklar

 • Duygusal ve sosyal zeka
 • Çoklu zeka
 • Yapay zeka / karar alma süreçleri
 • İş zekası / karar alma süreçleri
 • Yaratıcı düşünme becerileri
 • Pratik düşünme becerileri
 • Dil pozitifleme ve temel yaşam becerileri
 • Karar alma yöntemleri
 • Yönetim pratikleri
 • Farklı düşünme becerileri ve farklılıklarla yaşam
 • Muhakeme-tefekkür
 • Danışma kültürü

 

Sonuç

Düşünce sistemimiz kendini yenileyemez. Yanlış düşünceleri benimsenirse günlük yaşamda donuk, özgün olmayan, fikir üretmekten mahrum iskelet bir yapı oluşur. Düşünmeden geçen zaman içerisinde taklitçilik ve ezbercilik yaygınlaşır. Buna dayalı olarak büyük kaygılar, endişe verici korkular ve acelecilik kültürünün yaşandığı bir topluma dönüşmüş durumdayız. Zamanın hızla akması sebebiyle tefekkür ve düşünce hayatımız yenilenememektedir. Bu anlamda yol bitmiştir!

Bu sebeple karar alıcılar, yöneticiler ve liderlerin düşünce sistemlerinin geliştirilmesi; günümüz şartlarına göre güncellenmesi; çocuklara ve gençlere odaklanan bir yönetim anlayışı ile "düşünce” ekseninde doğru kararlar almalarının sağlanması her zamandakinden daha fazla elzem bir hal almıştır!

Bu çerçevede yöneticilere ve liderlere özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyasının zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde destek mekanizmalarının sürece dahil edilmesi noktasında katılımcıların kazanımlar elde etmeleri için eğitimler, etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ve edindiğimiz tecrübelerle Bir Düşünsen Projesi’nin odaklandığı çalışmalara devam edilmeli ve daha fazla bu alanda çalışma yapılmalıdır.

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!