Projelerimiz

Fight İslamofobi Projesi

Fight İslamofobi Projesi

 

 

Hedef Kitle

Çocuklar, gençler, ebeveynler

Projenin Amacı

Günümüzde, dünyada İslamofobik farkıdalık kültürünün geliştirilmesi; yenilikçi çözümlerle İslamofobi anlayışının daraltılması ve hareketsizleştirilmesi; toplumun dini daha doğru ve bilinçli anlamalarının sağlanması çok daha fazla önem arz etmektedir.

Bu amaçla Fight İslamofobi Projesi kurgulanmıştır. Proje, “İslamofobik bulgular ve algılar” üzerine odaklanmıştır. Özellikle dijital oyunlar, çizgi filmler, ders kitapları, görüntü ve ses kayıtları üzerindeki İslamofobik bulguları ve algıları çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin fark etmesini sağlamayı amaçlamıştır.

Tespit edilen bulgular, bildirimlerle hedef kitleye ulaştırılmıştır. Bu kapsamda elde edilen dijital veriler sınıflandırılarak, dijital delillere dönüştürülmüştür. Bu veriler toplumla paylaşılarak; çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak hedeflenmiştir.

Ne Yapıldı?

Fight İslamofobi Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı - 2016” kapsamında fon desteği almıştır. 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlayan projede, fon desteği kapsamında projenin bütün faaliyet ve aşamalarını anlatan web sitesi kurulmuştur. Ayrıca; Android ve iOS marketlere için geliştirilen uygulamalarla (aplikasyon), İslamofobik bulgulara ilişkin hedef kitlenin bildirimde bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Uygulamalar vasıtası ile hedef kitleden bildirimler alınmıştır. Hedef kitlenin anlamlı bir çalışmaya katılmasına çalışılmıştır. Kullanılan, yanıltılan olmak yerine gören bilen farkında olan hale gelmesine dönük çalışmalar yapılmıştır.

Bu çerçevede; çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin çevrelerinde İslamofobik farkındalığının artmasına katkı sağlanmıştır. Hedef kitlenin yaşadığı ve farkına vardıkları İslamofobik vakaların etkilerini ortadan kaldırmaya odaklanan projede, bu vakaların azaltılması için gençlerin aktif ve etken olduğu yapıları kurmak için çalışmalar yapılmıştır.

Proje ile İslamofobik yaklaşımlarla ilgili sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına çalışılmıştır. Ayrıca, İslamofobi karşıtı çalışmalar yapan sosyal girişimcilerin artırılmasını sağlamak ve bu ekosistemi güçlendirerek sürdürülebilir mekanizmalar kurmak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

 

Sonuç

Günümüzde yeni neslin dinini, tarihini ve kültürünü bilmesi; toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkması her dönemden daha fazla gereklilik haline gelmiştir. Bu faktörlerin, devrin gelişen dinamikleri ile harmanlanması daha da önem kazanmıştır. Ayrıca, konunun bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasının da temel bir ihtiyaç olduğu aşikardır.

Bu kapsamda kurgulanan Fight İslamofobi Projesi; içinde yaşadıkları toplumsal değerlerin niteliğini, mensubu bulundukları dinin temel yaklaşımlarını ve diğer toplumlara bakış açısını ortaya koymuştur. Hedef kitleye, gerçeklik penceresinden, dijital veriler ve bulgularla izlenecek yollar gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece hedef kitlenin milli bir bilinç kazandırması hedefine ulaşmak için bir temel atılmıştır. Bu konuda daha bütüncül, sistemli ve topyekün çalışmalar yapılarak çocuk ve gençlerin kurban olmaktan çıkarılıp çözümün bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!