Projelerimiz

Yıldız Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yıldız Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi

 

Hedef Kitle

Üniversite öğrencileri, sanata ilgi duyanlar, lise öğrencileri

Projenin Amacı

Yıldız Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi, gençlerin girişimcilik, beceri ve geleceklerini destekleyerek; eğitim, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, gençlerin, içinde yasadıkları toplumun aktif ve uyumlu bir ferdi olabilmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Gençlerin aileleri ve toplum ile iletişimlerini daha sağlıklı hale getirilmesi; yasadıkları topluma aidiyet duygusunun benimsetilmesi; böylece toplumda, kamu ve özel kesimde de halkın refah seviyesinin ve yasam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Projenin temel amaçları şunlardır;

 • Yıldık Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesinde "Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması
 • Bu merkez bünyesinde; müzik teknolojileri atölyesi, film post prodüksiyon stüdyosu, interaktif medya atölyesi, plastik sanatlar ve gravür atölyesi kurulması
 • Bu atölyelerin örgün eğitime destek ve yaygın eğitim amaçları için kullanılması.
 • Atölyelerde ekipman ve malzemenin eğitim dışında araştırma-geliştirme ve üretim için kullanılması.
 • Fakülte akademik personelinin ve öğrencilerinin uygulama ve üretim deneyimlerinin artırılması.
 • Çevre ilçelerde meslek edindirme yoluyla işsizliğin azaltılması ve nitelikli işgücünün artırılması.
 • Atölyelerde yapılacak nitelikli ve yenlikçi üretimlerle sanat ve tasarım piyasasına öncülük yapılması.
 • Fakülteye üretim ve tasarım konularında gelir kazandırılması.
 • Geliştirilen ürünler ile uluslararası geçerli patentleme çalışmaları yapılması.

Neler Yapıldı?

Projenin en temel ve görünür faaliyeti, "Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasıdır. Bu merkez bünyesinde 5 uygulama atölyesi faaliyete geçirilmiştir. Projenin sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’dir. Sosyal Akıl Derneği ve Esenler Belediyesi, projede "iştirakçi” olarak yer almıştır.

Proje kapsamındaki atölyeler şunlardır;

 • Müzik teknolojileri atölyesi
 • Film post prodüksiyon stüdyosu
 • İnteraktif medya atölyesi
 • Resim ve gravür atölyesi
 • Üç boyutlu atölye

Bu atölyeler, örgün ve yaygın eğitime altyapı oluşturmak dışında araştırma-geliştirme faaliyetleriyle yenilikçi ürün ve yaklaşımlar ortaya koyarak, sektörün çıtasını yükseltecek niteliktedir. Böylece, yüksek nitelikte ürün ve hizmetler üretilmeye devam edilmektedir.

Uygulama atölyelerinde yapılan faaliyetler üç temel grupta toplanmaktadır;

 1. Eğitim yılı içerisinde ve yaz tatillerinde gerek YTÜ öğrencilerine gerekse dışarıdan gelecek öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi
 2. Üniversitenin öğretim elemanı kadrosu, öğrenciler ve dışarıdan görevlendirilecek uzmanlar tarafından atölyelerde yaratıcı endüstriler alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülmesi, nitelikli ve yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlanması
 3. Atölyelerin sektörün ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri sağlayarak piyasanın gereksinimlerini giderilmesi.

 

Sonuç

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Esenler Beldiyesi ve Sosyal Akıl Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü "Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” kapsamında birçok katılımcıya hayat boyu yararlı olacak bir takım destekleyici farkındalık ve uygulama eğitimleri verilmiştir. Ücretsiz eğitimler, 3-5 saatlik derslerden oluşmuştur. İstanbul Kalkınma Ajansı projeye fon desteği sağlamıştır.

Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ile aşağıdaki ürün ve hizmetler üretilmektedir;

 • Kısa film
 • Reklam filmi
 • Tanıtım filmi
 • Eğitim filmi
 • Müzik klibi veya uzun metraj dijital film kurguları
 • İnteraktif uygulamalar ve donanım tasarımları
 • Gravürler
 • Üç boyutlu filmler
 • Ses kayıtları ve müzik kayıtları
 • Müzik teknolojisi prototip dijital arayüz ve kontrol birimleri

 

Daha fazla ayrıntı için tıklayın: http://yildizdesignlab.com

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!