Üyelerimiz/Üyeliklerimiz

Kurumsal

Üyelerimiz/Üyeliklerimiz

Bireysel Üyelerimiz:

 

Kanunlardaki özel düzenlemeler hariç ( Asker, Polis vs), fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneğimize üye olabilir. Derneğimize üye olmak isteyen kişi ve tüzel kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dernek yönetim kurulları da dernek tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını değerlendirmektedir. Derneğimize üye olmak isteyen gönüllülerimiz, misyon, vizyon, amaç, değerlerimiz ve faaliyetlerimizi inceleyerek derneğimiz web sitesi üzerinden ön başvurularını ileterek bu süreci başlatabilirler.

 

Bireysel üyelik aidatı yıllık 120 TL’dir. Ayrıca ilk üyelik yılında 100 TL giriş aidatı ödemesi beklenmektir. Bireysel üyelerin gönüllülük katkılarının yanı sıra, derneğin aylık toplantılarına ve genel kurul toplantılarına katılması beklenmektedir.

 

 

 

Kurumsal Üyelerimiz:

 

Derneğimizin kuruluşundaki en önemli değerlerinden birisi işbirliğidir. Gerçekleştirilen tüm faaliyet, etkinlik ve çalışmaların işbirliğiyle yapılmasına önem veren derneğimiz karşılıklı talepler doğrultusunda kurumsal üyelik başvurularını da değerlendirmektedir. Derneğimize üye olmak isteyen tüzel kişiler, misyon, vizyon, amaç, değerlerimiz ve faaliyetlerimizi inceleyerek derneğimiz web sitesi üzerinden ön başvurularını ileterek bu süreci başlatabilirler.

 

Kurumsal üyelik için aidatları yıllık 2000 TL’dir. Ayrıca her tüzel kişinin ilk üyelik yılında 1000 TL giriş aidatı ödemesi beklenmektir. Tüzel üyelerin gönüllülük katkılarının yanı sıra, derneğin aylık toplantılarına ve genel kurul toplantılarına katılması beklenmektedir

 

 

Üyeliklerimiz :

 

Derneğimiz; ulusal ve uluslararası alanda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Çocuk ve gençlik alanında  toplumsal ihtiyaç ve sorunlara yönelik araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri takip etmekte, yayınlar, ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar, içinde bulunduğu uluslararası ağlar  aracılığıyla izlemekte, edindiği tecrübelerle faaliyet, etkinlik, projeler uygulamakta ve bunların çıktılarını kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Amacımızı gerçekleştirirken düşünce odaklılık, inovasyon, sosyal inovasyon, girişimcilik, sosyal girişimcilik, fütürizm, savunuculuk alt yapılarını kullanarak etkili, verimli, kalıcı, işbirlikçi, sürdürülebilir,çok katılımlı ve yenilikçi çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerinde farklı düşüncelere açıklıkla açık fikirliliği önemseyen, ilkeli,  tarafsız, bağımsız ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırır.

 

Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerde özellikle sivil toplum,kamu ve özel sektör kurumlarını  dayanışmasını destekleyici mekanizmalar kurarak sosyal politika alanında toplumsal fayda üretmeyi amaçlamaktayız.

 

Derneğimizin, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyde ( ECOSOC) Özel Danışma Statüsüne sahiptir. Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası başka bir kurum ve kuruluş bulunmamaktadır.

 

 

 

Üyelik hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz