PROJE HABERLERİ

Sosyal Kütüphane Projesi Gönüllülerini Arıyor!

Sosyal Kütüphane Projesi Gönüllülerini Arıyor!

Sosyal Akıl, Sosyal Kütüphane Projesinin Gönüllülerini Arıyor!

 

Ülkemizin nitelikli insan ve güçlü toplum idealinin gerçekleşmesinde genç zihinleri güçlendirmek için tasarlanmıştır. Gençlerin algılarını açmak, kişisel potansiyellerini artırmak, yaşama farklı farklı açılardan bakabilmelerine katkıda bulunmak amacındayız.Okumak, başka hayatlardan haberdar olmaktır. Başka algılardan, başka önceliklerden, başka acılardan, farklı fikir ve düşüncelerden... Bu anlayışla gençlere ulaştıracağımız seçkin kitap listesi için gönüllüler arıyoruz.Haydi! “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti” dediğimiz kitabın peşine düşelim. Birlikte kitapların "Dijital Ayak İzlerini" keşfetmeye hazır mısın?

 

“Sosyal Kütüphane”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sosyal Akıl Derneği tarafından yürütülen, gençler arasında düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir projedir.

 

Bu projede gönüllü olanların kütüphanede ismi yer alacak. “Okumak, başka hayatlardan haberdar olmaktır” diyorsan ve bir kütüphanede ismin olsun istiyorsan bize katıl. Aşağıdaki alanlardan hangisine motivasyonun uygunsa formu doldur!


 

Kitap İnceleme Ekibi

Proje için tavsiye kitapların içerik incelemesini yapar.

Gönüllünün sorumlulukları:

  • Sosyal Akıl Derneği tarafından belirlenecek kitaplarla ilgili, hazır formlar eşliğinde kitapların okunması ve raporlama yapılması

  • Ayda en az iki kitapta içerik incelemesi hazırlanması

  • Aylık düzenli iş raporlaması

Çalışma şekli ve süreler: Gönüllü, uzaktan çalışma modeli ile 6 ay boyunca ayda 4 gün dernek yönetimi tarafından görevlendirilen koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bu çalışmaya grubuzla/ekibinizle de katılabilirsiniz.

 

Kitap Araştırma Ekibi

Proje için tavsiye kitapların etki incelemesini yapar.

Gönüllünün sorumlulukları:

  • Tavsiye edilen kitapların etkilerinin araştırılması

  • Tavsiyelerin doğrulamasının yapılması ve raporlama

  • Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarındaki etki gücünün araştırılması

  • Ayda en az 4 kitap araştırması/incelemesi

  • Aylık düzenli iş raporlaması

Çalışma şekli ve süreler:Gönüllü, uzaktan çalışma modeli ile 6 ay boyunca ayda 4 gün dernek yönetimi tarafından görevlendirilen koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bu çalışmaya grubuzla/ekibinizle de katılabilirsiniz.

 

Sosyal Medya Ekibi

Derneğin ekosistem yaklaşımına uygun sosyal medya hesaplarını yönetir ve içerik hazırlar.

Gönüllünün sorumlulukları:

  • Paylaşılacak post’ların içeriklerinin oluşturulması (tasarım+metin)

  • Düzenli paylaşımların yapılması

  • Gelen mesajların ve yorumların cevaplanması

  • Etkileşimi arttıracak çalışmalar yapılması

  • Haftada en az 3-4 post paylaşımı

  • Aylık düzenli iş raporlaması

Çalışma şekli ve süreler: Gönüllü, uzaktan çalışma modeli ile 6 ay boyunca ayda 4 gün dernek yönetimi tarafından görevlendirilen koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bu çalışmaya grubuzla/ekibinizle de katılabilirsiniz.

 

Video ve Senaryo Ekibi

Kitapların özetlerinden senaryo ve kısa videolar hazırlar.

Gönüllünün sorumlulukları:

  • Tavsiye edilen kitapların kısa videolarının senaryolarının hazırlanması

  • Bu senaryoların kısa videolara dönüştürülmesi

  • Ayda en az 4 kitap video senaryo/montaj-kurgu video hazırlanması(1-2 dk)

  • Aylık düzenli iş raporlaması

Çalışma şekli ve süreler: Gönüllü, uzaktan çalışma modeli ile 6 ay boyunca ayda 4 gün dernek yönetimi tarafından görevlendirilen koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bu çalışmaya grubuzla/ekibinizle de katılabilirsiniz.

 

İletişim ve Network Ekibi

Proje kapsamında gelen e-postaların cevaplanmasıyla,iletişim ve işbirliği konularında çalışmalar yapar. 

Gönüllünün sorumlulukları:

  • Proje kapsamında gelen e-postaları kategorize eder ve cevaplar, derneğin diğer teknolojik imkanlarını kullanarak iletişim kurar(SMS, Toplum e-posta vs)

  • Dernek ve proje hakkında bilgi edinmek isteyenlere bilgi verir

  • Potansiyel işbirliklerini araştırır ve irtibat kurar

  • Tebrik ve geribildirimleri yapar

  • Ayda en az 10 işbirliği görüşmesi yapmak ve sonuçlandırmak

  • Aylık düzenli iş raporlaması

Çalışma şekli ve süreler: Gönüllü, uzaktan çalışma modeli ile 6 ay boyunca ayda 4 gün dernek yönetimi tarafından görevlendirilen koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bu çalışmaya grubuzla/ekibinizle de katılabilirsiniz.

 

Gönüllü Programına kabul edilecek kişiler gönüllülük konusunda 2 saatlik oryantasyon/eğitime katılmaları gerekmektedir. Gönüllü çalışmalara katılım sonrası Gönüllü koordinatörünün izleme ve değerlendirme raporu sonucunda gönüllülük dönemlerini başarıyla tamamlamaları halinde isterlerse Sosyal Akıl Derneği’nin diğer faaliyetlerine katılabilir ve gönüllü ağına dahil olabilirler.

 

Sosyal Akılda Gönüllülüğün Katkısı

Sivil toplum bilinci ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma ilkelerini öğrenme,

Kişisel beceri ve liderlik yetenekleri,

Sosyal sorumluluk duygularının gelişmesi,

Karar alma mekanizmalarına dahil olarak aktif vatandaş olmak,

Organizasyon tecrübesi ve becerisi,

Zaman, kriz ve stres yönetimi becerisi,

Ekip çalışması becerisi.

Proje oluşturma ve yürütmede deneyim kazanmaları,

Okuma kültürü ve alışkanlığına yönelik farkındalıklarının artması

Dernek eğitim ve etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı

(Social Minds Talks) Sosyal Akıl Söyleşileri üyeliği

Referans Mektubu

Gönüllü Belgesi

 

Gönüllülük Süreci

Başvuruların Alınması

Teknik Değerlendirme

Çevrimiçi/Yüzyüze Görüşme

Oryantasyon/Eğitim

 

Oryantasyon/Eğitim Programında Neler Var?

Tanıtım

Gönüllülük Eğitimi

Düşünme Becerileri Farkındalık  Eğitimi

Yaratıcı Dramayla/ Zaman Yönetimi ve İletişim

 

 

 

Eğer “Sosyal Kütüphane Projesi” ekibine seçilecek 100 kişiden biri olmak istiyorsan şunları da bir düşün ve aşağıdaki formu doldur;

  • Gerçekten gönüllülük yapmak istiyor musun? 

  • Bu iş için zaman ayırabilir misin?

  • Başvuracağın ekibin görev ve sorumluluklarını taşıyor musun?

  • Sende olanı paylaşmaya, olmayanı edinmeye hazır mısın?

  • Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmaya açık mısın?

  • Gönüllü çalışma sürecinin en az yüzde 70’lik kısmına eksiksiz katılmaya hazır mısın?

 

 

Başvurunu heyecanla bekliyoruz!

Başvuru formu için tıklayınız

 

 

 

Sosyal Akıl Derneği; Sosyal Akıl Derneği (Sosyal Akıl); Düşünme Becerileri alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 2014 yılında gençlik ekosistemine katkı vermek için kurulmuştur. Düşünme becerileri 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden bir tanesi. OECD, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu gibi bir çok kurum, 2030’lu yıllarda sahip olmamız gereken yetkinliklerin başında düşünce becerilerine sahip olmayı görüyor.Düşünme becerileri çıkarsama (akıl yürütme), analitik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi bir çok farklı yumuşak beceriyi içeren bir bütün.Derneğimiz, Türkiye’de orta öğretim düzeyinde düşünce becerileri alanında en çok bilinen ve ortaklık kurulan ekosistem partneri olmak vizyonuyla hareket etmektedir. Gönüllülük ve kurumsallaşma bilinciyle yol alan Sosyal Akıl, ekosistem yaklaşımını benimsemektedir.Kuruluşundan bu yana onlarca projeye imza atmış, yüzlerce farklı düşünceye sahip gençle gönüllü faaliyetler gerçekleştirmiştir.Yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum, kamu ve özel sektörler paydaşlıklar kurarken kamu politikalarına katkı vermeye çalışmaktadır.

 

https://sosyalakil.org.tr/

https://twitter.com/sosyalakilder 

https://www.instagram.com/sosyalakilder/

https://www.facebook.com/sosyalakilder/