Projelerimiz

Esenler’in Yetenekleri Projesi

Esenler’in Yetenekleri Projesi

 

Hedef Kitle

Esenler’de dezavantajlı konumdaki öğrenciler, üstün zekalı öğrenciler, öğretmenler, aileler

Projenin Amacı

TÜİK 2019 verilerine göre nüfus bazında İstanbul'un 15. ilçesi olan Esenler, dezavantajlı konumda yer almaktadır. Esenler'de ilkokulda eğitime devam eden, keşfedilmemiş özel yetenekler vardır. Bu yeteneklerin belirlenmesi, gereksinimlerinin desteklenmesi ve uygun eğitim ortamı sağlanması gerekmektedir. Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) gidemeyen ve bu sebeple hak kaybı yaşayan özel yetenekli çocukların kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarını sağlamak üzere Esenler’in Yetenekleri Projesi geliştirilmiştir. Bu çerçevede dezavantajlı konumdaki öğrenciler için eğitim ve alt yapı hizmetlerinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Sonuç

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat liderliğe ilişkin kapasitede ilerde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireylerdir (MEB, 2018).

Özel yetenekli çocuklar, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel eğitime ihtiyacı olan birey olarak belirlenir. Tanı alan bu öğrencilerin ekosisteminde yer alan aileleri, öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri, arkadaşları ve toplumun geneli proje ile eğitimler alacaklar, bilinçlenecekler ve özellikle öğretmenler sınıf ortamında çocukları destekleyebilecekleri etkili çözümler geliştirebileceklerdir.

Proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin ilgili alanlarında görev yapan akademisyenler tarafından bütün bileşenler için özel eğitim programları oluşturulacaktır. Bu programlar ışığında, alan uzmanları tarafından Esenler ilçesinde özel yetenekli öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine, rehber öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve toplumun diğer bileşenlerine (STK temsilcileri, kamu kurumu personelleri) eğitimler verilecektir.

Eğitim alan öğretmenler Destek Eğitim Odalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları doğrultusunda öğrencilere, yeteneklerini destekleyici eğitimler vereceklerdir. Ayrıca ailelerin, okulun ve toplumun yetkinlikleri de artırılacaktır.

Sabancı Vakfı’na 2019 yılı proje çağrılarına başvuru yapılmış ancak onay alınamamıştır!

 

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!