Projelerimiz

Yeryüzü Madenleri Projesi

Yeryüzü Madenleri Projesi

 

 

Hedef Kitle

Esenler, Güngören ve Bağcılar bölgesinde yer alan dezavantajlı konumdaki öğrenciler, üstün zekalı öğrenciler, öğretmenler, aileler

Projenin Amacı

TÜİK verilerine göre, Nüfusa göre Bağcılar, Güngören ve Esenler dezavantajlı konumda yer almaktadır. Üç ilçede ilkokulda eğitime devam eden, keşfedilmemiş özel yetenekler vardır. Bu yeteneklerin belirlenmesi, gereksinimlerinin desteklenmesi ve uygun eğitim ortamı sağlanması gerekmektedir. Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) gidemeyen ve bu sebeple hak kaybı yaşayan özel yetenekli çocukların kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarını sağlamak üzere Yeryüzü Madenleri  Projesi geliştirilmiştir. Bu çerçevede dezavantajlı konumdaki öğrenciler için eğitim ve alt yapı hizmetlerinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Proje ortakları: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler BİLSEM, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi

Proje fon kuruluşu: Sabancı Vakfı

 

Sonuç

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat liderliğe ilişkin kapasitede ilerde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireylerdir (MEB, 2018).

Özel yetenekli çocuklar, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel eğitime ihtiyacı olan birey olarak belirlenir. Tanı alan bu öğrencilerin ekosisteminde yer alan aileleri, öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri, arkadaşları ve toplumun geneli proje ile eğitimler alacaklar, bilinçlenecekler ve özellikle öğretmenler sınıf ortamında çocukları destekleyebilecekleri etkili çözümler geliştirebileceklerdir.

Proje kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin ilgili alanlarında görev yapan akademisyenler tarafından bütün bileşenler için özel eğitim programları oluşturulacaktır. Bu programlar ışığında, alan uzmanları tarafından Esenler ilçesinde özel yetenekli öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine, rehber öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve toplumun diğer bileşenlerine (STK temsilcileri, kamu kurumu personelleri) eğitimler verilecektir.

Eğitim alan öğretmenler Destek Eğitim Odalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları doğrultusunda öğrencilere, yeteneklerini destekleyici eğitimler vereceklerdir. Ayrıca ailelerin, okulun ve toplumun yetkinlikleri de artırılacaktır.

Sabancı Vakfı’na 2021 yılı proje çağrılarına başvuru yapılmış onay sürecindedir.

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!